1) Grzego Ginter - sternik

2) Wojciech Kamiński

3) Joanna Malinowska