PROCEDURA PRZYSTĄPIENIA DO Sekcji Żeglarskiej KU AZS UJ:

aby reprezentować Uniwersytet Jagielloński w Akademickie Mistrzostwa Polski w żeglarstwie oraz AZS Sailing Cup (dotyczy tylko studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracowników UJ prosimy o kontakt indywidualny) student powinien:

a) skontaktować się z Kierownikiem sekcji żeglarskiej i uzyskać zgodę na uczestnictwo w jej zajęciach.
b) po akceptacji Kierownika sekcji sportowej, zainteresowany powinien wypełnić aplikację członkowską on-line, oraz oświadczenie o dobrowolnym przystąpieniu do KU AZS UJ,
c) oba wypełnione i wydrukowane dokumenty należy dostarczyć do Biura KU AZS UJ (ul. Piastowska 26d, Kraków). Po dokonaniu weryfikacji danych przez pracownika Uniwersytetu Jagiellońskiego należy uiścić składkę członkowską w wysokości:
- 85 zł (suma ubezpieczenia 6500 zł)
- 175 zł (suma ubezpieczenia 50 000)
Jest to składka roczna – legitymacja ważna do dni 30.09. danego roku akademickiego)

Do deklaracji członkowskiej także należy dołączyć jedną fotografię (podpisaną z tyłu Imieniem i Nazwiskiem). Po 2 tygodniach należy zjawić się ponownie w Biurze KU AZS UJ w celu odebrania legitymacji członkowskiej ISIC-AZS.

Osoby przedłużające członkostwo w Klubie winny zgłosić się z WYPEŁNIONYM I WYDRUKOWANĄ DEKLARACJĄ oraz legitymacją ISIC-AZS do Biura, po dokonaniu wpłaty otrzymają hologram/wklejkę przedłużająca ważność karty.

Strona internetowa KU AZS UJ