Sekcja Żeglarska Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Jagiellońskiego powstała w roku 1965.

Zaczeło się w 1964 roku kiedy to JM Rektor UJ zakupił z okazji 600-lecia 3 jachty Omega, które użytkował AZS Środowisko Kraków. W rok później Mieczysław Wiśniewski założyl Sekcję Żeglarską przy Klubie Uczelnianym AZS UJ.

Do 2005 roku SŻ KU AZS UJ swoją działalność ukierunkowywała na organizację rejsów mazurskich oraz obozów szkoleniowych.

 

Zmiana charakteru działalności sekcji nastąpiła w 2008 roku wraz z jej reaktywację w strukturach KU AZS UJ, kiedy to po raz pierwszy członkowie SŻ KU AZS UJ wzięli udział w Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych w Żeglarstwie.

Od tego czasu członkowie sekcji reprezentują naszą uczelnię na Akademickich Mistrzostwach Polski, AZS Sailing Cup oraz na Student Yachting World Cup (Akademickie Mistrzostwa Świata).

Kierownikiem Sekcji Żeglarskiej działającej w strukturach KU AZS UJ od 2008 roku jest Wojciech Kamiński.