1. Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych.
  2. Prowadzenie jachtów motorowych o długości całkowitej do 12 metrów po wodach Morza Bałtyckiego oraz innych mórz zamkniętych oraz innych wodach morskich w strefie 20 mil morskich od brzegu.
  1. Ukończone 18 lat.
  2. Odbycie co najmniej dwóch rejsów w czasie co najmniej 200 godzin żeglugi.
  3. Ukończone szkolenie na stopień starszego sternika motorowodnego.
  4. Zdanie egzaminu na stopień starszego sternika motorowodnego.