Kurs radiooperatora SRC trwa jeden dzień (około 7 godzin), kończy się egzaminem (w tym samym miejscu) i przeprowadzany jest w małych grupach, w różnych miastach Polski.

Kurs zaczyna się rano o godz. 09:00 i ,z krótkimi przerwami, trwa do 15:00 - 16:00. Po kilku godzinach ćwiczeń, każdy z uczestników jest w stanie zaprezentować umiejętność praktycznej obsługi radia z przystawką DSC, umie odebrać i nadać komunikaty oraz zna zasady korespondencji radiowej. Pod koniec zajęć kursanci piszą krótki test jednokrotnego wyboru z dwoma pytaniami opisowymi. Testy tworzą się losowo w oparciu o pytania egzaminacyjne, a nadzorujący algorytm dopasowuje zestawy w odniesieniu do wcześniejszych wyników.

SPRZĘT
Zajęcia praktyczne odbywają się na rzeczywistych radiach morskich ICOM M411 a nie na symulatorach komputerowych. Radia te są powszechnie spotykane na jednostkach czarterowych i na półkach sklepowych całego świata.
Icom przygotował specjalne zestawy treningowe (pozbawione końcówki mocy), które umożliwiają nadawanie i odbieranie komunikatów DSC oraz procedur głosowych nawet w warunkach portowych. Komunikacja odbywa się po kablu sieciowym dzięki czemu możemy bezpiecznie prowadzić zajęcia w portach i na statkach, z pełnym odwzorowaniem rzeczywistości (słyszymy rozmowy blisko przepływających jednostek a w tym czasie wysyłamy i odbieramy sygnały DISTRESS).

KURS
Kurs prowadzony jest w języku polskim, materiały szkoleniowe są po polsku, procedury radiowe odbywają się w języku angielskim lub polskim (zależy od woli kursanta - preferowany j.angielski), test jest w języku angielskim ale dla chętnych dostępne są tłumaczenia.
Preferowana jest znajomość języka angielskiego na poziomie zrozumienia tekstu, ale nie jest to warunek udziału w kursie.

PATENT i POTWIERDZENIE ZDANIA EGZAMINU
Patent wysyłany jest bezpośrednio z Anglii na wskazany w formularzu adres korespondencyjny. Trwa to od 3 do 6 tygodni od momentu zakończenia kursu.
Po pomyślnie zdanym egzaminie każdy z kursantów może otrzymać pisemne potwierdzenie (PDF) o tym, iż zdał egzamin i oczekuje na wydanie certyfikatu. Ten dokument pozwala czarterować jachty m.in. w Chorwacji i prowadzić rejsy.

WAŻNOŚĆ i OBOWIĄZYWANIE PATENTU
Patent jest ważny na całym świecie (również i w Polsce), można na jego podstawie pływać w strefie GMDSS 1 oraz rejestrować stacje radiowe na prywatnych i komercyjnych jednostkach w odpowiednich urzędach danego kraju (w Polsce jest to Urząd Komunikacji Elektronicznej).

PEŁNE KOSZTY KURSU SRC WRAZ Z EGZAMINEM:
kurs z egzaminem kosztuje - 390 zł
wydanie certyfikatu - 30 GBP (funt brytyjski) czyli ok 120 pln