1. Prowadzenie jachtów motorowych z silnikiem o mocy 60 KW po wodach śródlądowych.
  2. Prowadzenie jachtów motorowych z silnikiem o mocy 60 KW po wodach morskich w strefie 2 mil morskich od brzegu w porze dziennej.
  1. Ukończone 12 lat.
  2. Ukończone szkolenia na stopień Sternika Motorowodnego.
  3. Zdanie egzaminu na stopień Sternika Motorowodnego.