Kurs podstawowy trwa 16 godzin dydaktycznych i jest realizowany zwykle w ciągu dwóch dni szkoleniowych w grupach liczących do 12 osób (istnieje możliwość powiększenia grupy do 20 osób). Kurs przeznaczony jest zarówno dla osób, które nie miały wcześniej do czynienia z pierwszą pomocą, jak i dla tych, którzy pragną usystematyzować już posiadane wiadomości.Zajęcia składają się przede wszystkim z ćwiczeń, omówienia teoretyczne stosowane są jedynie jako wstęp.  Zajęcia praktyczne odbywają się zarówno na pozorantach, jak i na fantomach. Pozoracje urazów wykonywane są przy użyciu profesjonalnych środków do charakteryzacji.

Program kursu 16-godzinnego obejmuje:

  • Ocena stanu poszkodowanego.
  • Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.
  • Postępowanie w przypadku braku oddechu i krążenia.
  • Postępowanie w przypadku urazów.
  • Postępowanie w przypadku nagłych stanów.
  • Ewakuacja poszkodowanego.

Kurs trwa 5 godzin dydaktycznych i jest realizowany w ciągu jednego dnia. Organizowany jest zwykle w grupach liczących do 20 osób. Istnieje możliwość powiększenia grupy do 30 osób.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu, które są honorowane przez wszystkie instytucje w Polsce.

Program kursu 5-godzinnego obejmuje:

  • Ocena stanu poszkodowanego.
  • Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.
  • Postępowanie w przypadku braku oddechu i krążenia.
  • Opatrywanie ran i krwotoków.

Szkolenie prowadzone jest według wytycznych Czerwonego Krzyża oraz Europejskiej Rady Resuscytacji przez Instruktorów Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża.