1. Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych.
  2. Prowadzenie jachtów motorowych o długości do 18m po wodach morskich.
  1. Posiadanie stopnia starszego sternika motorowodnego.
  2. Odbycie co najmniej trzech rejsów pełnomorskich po uzyskaniu stopnia starszego sternika motorowodnego w czasie co najmniej 600 godzin żeglugi, w tym co najmniej 200 godzin żeglugi na statkach o długości całkowitej od 12 do 18 m oraz jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem co najmniej do dwóch portów, o średnim skoku pływu powyżej 1,5 m.