licencja zawodnika PZŻ licencja zawodnika PZŻ

W celu uzyskania Licencji zawodnika PZŻ prosimy zgłaszać zapotrzebowanie/chęć na adresem e-mail:

odyseusz@uj.edu.pl

 

W temacie wiadomości proszę wpisać: Licencja zawodnika PZŻ + imię i nazwisko + nowa/przedłużenie dotychczasowej*

 

WNIOSEK O WYDANIE LICENCJI ZAWODNIKA WRAZ Z UBEZPIECZENIEM OC

 

*niepotrzebne skreślić