Osoba posiadająca patent kapitana jachtowego, wydany na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów (Dz. U. z 2006 r., nr 105, poz. 712 - z późniejszymi zmianami) jest uprawniona do:

 • Prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych.
 • Prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach morskich.

Osoba pragnąca uzyskać stopień kapitana jachtowego powinna spełnić warunki weryfikacyjne na stopień kapitana jachtowego.

Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami są to:

 • posiadanie stopnia jachtowego sternika morskiego
 • złożenie wymaganych dokumentów:
  • odbycie co najmniej sześciu rejsów pełnomorskich po uzyskaniu stopnia sternika jachtowego, o łącznym czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia statku (jachtu) o długości całkowitej od 10 do 18 m po uzyskaniu stopnia jachtowego sternika morskiego, oraz jednego rejsu powyżej 100 godzin żeglugi na statku o długości całkowitej powyżej 20 m,
  • zaświadczenie zawierające orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa,
  • złożenie przed zespołem weryfikacyjnym (w biurze PZŻ) wniosku o wydanie patentu kapitana jachtowego wraz z kompletem druków i zaświadczeń.,
 • wniesienie opłaty za patent.