Osoba posiadająca patent jachtowego sternika morskiego, wydany na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów (Dz. U. z 2006 r., nr 105, poz. 712 - z późn. zmianami) jest uprawniona do:

 • prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych,
 • prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym, o długości całkowitej do 18 m, po wodach morskich.

Osoba pragnąca uzyskać stopień jachtowego sternika morskiego powinna spełnić warunki weryfikacyjne na stopień jachtowego sternika morskiego.

Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami są to:

 • ukończenie 18 roku życia
 • posiadanie stopnia sternika jachtowego
 • złożenie wymaganych dokumentów:
  • odbycie co najmniej trzech rejsów pełnomorskich po uzyskaniu stopnia sternika jachtowego o łącznym czasie co najmniej 600 godzin żeglugi, w tym co najmniej 200 godzin żeglugi na statkach o długości całkowitej od 12 do 18 m, oraz jednego rejsu powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem co najmniej do dwóch portów, o średnim skoku pływu powyżej 1,5 m,
  • zaświadczenie zawierające orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa,
  • złożenie przed zespołem weryfikacyjnym (w biurze PZŻ) wniosku o wydanie patentu jachtowego sternika morskiego wraz z kompletem druków i zaświadczeń,
 • wniesienie opłaty za patent.